top of page

Bergen Katteklinikk: Feline Friendly Clinic

Gold Cat friendly clinic 2022.png

Bergen Katteklinikk har oppnådd akkreditering som Cat Friendly Clinic (CFC). ISFM Cat Friendly Clinic er en interasjonal utmerkelse utviklet av International Society of Feline Medicine, og tar sikte på å fremme velvære og omsorg for alle katter som besøker eller blir innlagt på en veterinærklinikk.

CFC-akkrediteringen har tre nivå – Bronse, Sølv og Gull. Alle sertifiserte klinikker må møte et minimumkrav (Bronse-nivå), men tilleggskrav stilles og må oppfylles for å oppnå Sølv og Gull. Vi gleder oss over å kunne meddele at Bergen Katteklinikk har oppnådd Gull-nivå. Vi er èn av kun 7 andre klinikker i Norge som har fått denne utmerkelsen i gull, èn av 3 i Bergen (per mai 2019).

Retningslinjer og kriterier som må oppfylles inkluderer utforming og tilfredstillelse av klinikklokaler med cats-only venteværelser og kattevennlige oppstallingsbur, veterinærmedisinsk utstyr utviklet spesielt for å behandle katter samt dokumenterte arbeidsprosedyrer. Og aller viktigst; de ansatte oppfordres til å tilnærme seg og håndtere katter sensitivt og respektfullt og forstå kattens behov. Veterinærklinikkene forventes å opprettholde høye krav til kompetanse, herunder videre utvikling og opprettholdelse av kunnskap innen kattemedisin. Dette involverer alle ansatte på klinikken inkludert veterinærer, dyrepleiere og klinikkassistenter. Hver akkrediterte klinikk har minst èn «Cat Advocate» som skal se til at alle krav og retningslinjer blir etterfulgt. Cat Advocate hos oss er dyrepleier Linda Steffensen.

For fullstendig beskrivelse av alle krav som stilles for en kattevennlig klinikk, trykk deg inn her. 

Vi ønsker å sørge for at turen til veterinæren blir en tilnærmet stressfri opplevelse som mulig for våre kattepasienter og deres eiere. Katter kan bli veldig engstelige når de tas ut av sitt vante miljø, og dette kan gjøre at eiere er motvillig til å søke veterinærhjelp når katten trenger det. Gjennom Cat Friendly akkreditering har vi forpliktet oss til å utøve høy standard av kattepleie med medfølelse og kompetanse.

Katteeiere kan lese mer om International Cat Care og Cat Friendly Clinic på www.catfriendlyclinic.org.

Hvorfor velge en katteklinikk?

  • Mange eiere kvier seg for å ta med katten til klinikken, det er stressende og vanskelig å få katten inn i buret og reisen til klinikken kan være utfordrende, men mye mjauing og kanskje til og med oppkast og annet i buret. Dersom katten i tillegg må sitte på et venterom fult med hunder blir hele opplevelsen tøff for både katt og eier. Ved en klinikk kun for katt, har vi god kunnskap om hvordan redusere stress hos katt. Vi kan hjelpe med råd om hvordan få katten inn i buret og hvordan gjøre reisen best mulig. Hele driften av klinikken er lagt opp til å kunne møte katten mest mulig stressfritt, det settes av god tid til hver enkelt pasient, det er lite støy og mas, ingen skumle lukter og personalet er opplært i god håndtering av katt. Vi bruker den tiden katten trenger for å gjøre klinikkbesøket best mulig.

 

  • En kattevennlig og rolig tilnærming er viktig både for kattens velvære, men også for å kunne gjøre en skikkelig undersøkelse. Både kliniske funn og prøvesvar påvirkes av kattens stressnivå.

 

  • Alle ansatte har stor interesse for katt og holder seg oppdatert på diagnostisering og behandling av kattesykdommer. En katt kan være en utfordrende pasient siden den er svært god på å skjule sykdom og smerte, eier opplever ofte bare små tegn på at noe ikke er helt som det skal være – og det blir veterinærens oppgave å sammen med eier nøste opp i hva problemet er.

 

  • Om katten må hospitaliseres har vi bur tilpasset lengre opphold. Vi har fokus på god omsorg slik at rekonvalesenstiden blir kortest mulig. Ved å ha personale som har mye erfaring med katt og kattens atferd, fanger vi raskere opp de kattene som for eksempel ikke er tilstrekkelig smertelindret eller som trenger endringer i planlagt og pågående behandling.

 

  • Vi ser verdien av katten som et familiemedlem. Alle katter fortjener et godt liv fra fødsel til død. Ved å velge en veterinær som kun fokuserer på katt, kan du være trygg på at katten blir prioritert og får informasjon om det som finnes av tilgjengelige behandlingsalternativer dersom den blir syk. I tillegg kan du få god informasjon om forbyggende behandling og oppfølging gjennom hele kattens liv.

international cat care logo.jpg
bottom of page