top of page

Innvollsorm

hos

katt

Orm hos katt er relativt vanlig, de fleste utekatter vil ha orm en eller flere ganger i løpet av sitt liv. Kattunger smittes også ofte gjennom morsmelken.

Det kan oppstå synlige tegn på orm, som observasjon av enkelte ormearter i oppkast eller avføring. Som oftes ser man ikke ormen med det blotte øyet, her kan det være en fordel å levere avføringsprøver til oss.

Symptomer ved innvollsorm

  • Vektnedgang

  • Oppkast/brekninger

  • Diare

  • Svakhet

  • Hoste

  • Dårlig pelskvalitet

  • Rund mage

  • Kløe i analregionen

Kan man forebygge orm hos katt?

Det er dessverre ikke mulig å gi forebyggende behandling mot innvollsorm slik man kan mot for eksempel flått. Men dersom katten din er sunn og frisk, reduseres risikoen for sykdom ved smitte.

Hvordan behandler jeg katten min mot orm?

Det finnes ulike typer ormekurer, vi vil hjelpe deg å finne det som passer best i forhold til hva man skal behandle og hvordan det er lettest å behandle katten din. De fleste ormearter kan effektivt behandles, men behandlingen har ikke langtidseffekt og katten kan smittes av orm igjen senere i livet.

Vi anbefaler å behandle kattunger ved uke 3, 6, 9 og 12, og så igjen ved 6 måneder og 1 år.

Kattemoren bør behandles samtidig som kattungene.

Utekatter som fanger gnagere og fugl har stor risiko for å bli smittet av orm og trenger regelmessig ormekur.

Innekatter har generelt liten risiko for smitte, vi anbefaler da en avføringsprøve for å påvise orm før behandling.

Ormekurer er reseptbelagte legemidler, kontakt oss gjerne for råd rundt behandling av din katt.

Ulike typer orm hos katt

Bendelorm

(Taenia spp, Mesocestoides spp, Dipylidium caninum)

Bendelorm er veldig vanlig hos katt i Norge. Bendelormen er hvit og deler seg i segmenter. Den kan bli opp til 70 cm lang. Ormens ledd/segmenter minner om pasta når de er ferske og riskorn når de er tørket. Man kan observere leddene i pelsen rundt endetarmsåpningen, på underlaget katten sover på og i dyrets avføring.

Bendelormen lever i tarmen og fester seg ved hjelp av sugekopper og kroker. Hodet produserer selvstendige, tvekjønnete ledd som med tiden modnes og fylles med egg.

Katten smittes med bendelorm fra byttedyr og insekter.

 

Spolorm

(Toxocara cati, Toxascaris leonina)

Spolorm er den vanligste innvollsormen hos katt. Den voksne ormen ser ut som spagetti og er fra 5-12cm lang.

Ormen lever av innholdet i tarmen. Hos voksne katter finner man ofte innkapslede larvestadier av T. cati forskjellige steder i kroppen.

Katter tar opp larver fra byttedyr og i sjeldnere tilfeller kan de ta opp egg fra jorden. Kattungene kan smittes via morsmelken når de dier, og allerede etter 3 uker vil det være fullt utviklede voksne spolormer i tarmen til kattungene. Kattemor er særlig utsatt for smitte på grunn av sin instinktive rengjøring av kattungene.

Mennesker og særlig barn som putter ting i munnen kan i sjeldne tilfeller smittes av egg i jord, sand eller pels. Larvene utvikles ikke til voksne ormer i mennesker. Uvaskede grønnsaker er også en smittekilde.

 

Hakeorm

(Uncinaria stenocephala, Ancylostoma tubaeforme)

Hakeorm hos katt er svært sjelden i Norge.

Ormen er 1-2cm lang, hodet har skjærende munndeler som ligner haker. Disse bruker ormen til å feste seg til tarmens slimhinne.

Ormen lever i tynntarmen der den fester seg og suger blod.

Egg og larver smitter via avføring til omgivelsene og derfra til katten. Larvene kan også trenge gjennom huden og på denne måten smitte katten. Kattunger kan også smittes gjennom morsmelken.

 

Lungeorm

(Aelurostrongylus abstrusus)

Lungeorm er en orm vi ser mer og mer av i Norge, og særlig på vestlandet.

Den voksne lungeormen er 10mm lang. Larvene er mindre enn ½ cm lang og kan kun sees i mikroskop.

Den voksne ormen finnes i lungevevet og kan forårsake alvorlige luftveislidelser. Mange av de smittede kattene vil kun vise vage symptomer på luftveisproblemer, som tung pust.

Katten skiller ut en larvestadie gjennom avføringen. Dette larvestadiet tas opp av en mellomvert (snegl og deretter eventuelt mus/fugl) og ormen overføres når katten spiser byttedyret/sneglen.

Vanlige ormekurer vil sjelden være tilstrekkelig for å behandle en lungeormsinfeksjon. Ved mistanke om dette vil man levere avføringsprøver fra tre dager og vi vil teste dette ved hjelp av en Baermann test på klinikken. Larvene vil da bli påvist i mikroskop og katten kan få tilstrekkelig behandling.

Kilde: Novartis Animal Health/ Bayer

Video av lungeorm i mikroskop påvist i vårt laboratorium

bottom of page