Madeleine.jpg

Madeleine A. Sandnes - Veterinær og deleier 

Madeleine ble uteksaminert fra Szent Istvan University i Budapest i 2012 og har i flere år jobbet tett med Dyrebeskyttelsen Bergen.

Bergen Katteklinikk ble etablert som en frittstående klinikk i 2017. Fortsatt er alle kattene som taes hånd om av Dyrebeskyttelsen Bergen en viktig del av hverdagen ved klinikken.

Madeleine jobber som allmennpraktiker, med hovedinteresse for tannhelse og tannsykdommer og har blant annet ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies) etterutdanning i Feline dentistry.

For tiden holder Madeleine også på med ISFM Advanced Feline Behaviour for Veterinary Professionals, en modulbasert etterutdanning med fokus på kattens atferd.  Vi gleder oss til å få enda flere muligheter til å hjelpe til ved atferdsproblematikk.

Madeleine har huskatten Linus på ett år.

Nina Helliksen Schiøtz - Veterinær

Nina er utdannet fra Norges veterinærhøgskole i 2007 og hun har mange års erfaring med katten som pasient i fokus. Hovedinteresser er indremedisin og smertelindring. Blant våre pasienter har vi mange eldre katter og med høyere alder følger det også flere kroniske sykdommer er relativt vanlig hos katt, ofte med svært like symptomer. En indremedisinsk utredning involverer gjerne en grundig samtale med eier, klinisk undersøkelse og forskjellige prøver i tillegg til røntgen eller ultralyd. Til tider kan det være mye «detektiv-arbeide» og flere sammenfallende problemer som må nøstes opp i. Mange av sykdommene kattene får trenger livslang medisinering og jevnlige kontroller for å sørge for best mulig effekt.

For tiden holder Nina på med en 2-årig etterutdanning i «Feline Medicine» i regi av ISFM og universitetet i Sidney

Nina har den 5 år gamle Norske skogkatten «Katten»

Therese Sjursen - Veterinær

 

Therese er utdannet veterinær fra Sydney University og har jobbet som smådyrveterinær siden 2005.

Therese har mange års erfaring som kirurg og holder på med et omfattende studieprogram i kirurgi ved ESAVS og du møter henne gjerne i forbindelse med forundersøkelser og planlegging av operasjoner, ved akutte tilstander som krever en stødig hånd eller til oppfølging av kattene som er operert hos oss. Ved klinikken utfører vi en rekke kirurgiske inngrep, alt fra standard rutine inngrep  til avansert bløtvevskirurgi og enkelte ortopediske operasjoner. Vi har en fult utstyrt operasjonssal med overvåkningsmonitor, oksygentilførsel og anestesiapparater. I tillegg et rolig område for oppvåkning etter operasjon.