top of page
20190913_100503.jpg

Vaksinerinerutiner

Å vaksinere katten bør være en selvfølge for den bevisste katteeier. I Norge er det utarbeidet vaksinasjonsanbefalinger som er tilpasset norske forhold. De sykdommer man anbefaler at alle katter skal vaksineres mot er kattepest og katteinfluensa forårsaket av felint herpes- eller calicivirus. Disse sykdommene er såpass vanlige at alle katter risikerer å møte smitte. Ved at mange nok katter i en populasjon vaksineres holdes smittepresset nede, men dette innebærer ikke at smitten utryddes.

Ved vaksinen får katten en grundig helsesjekk, målt kroppsvekten sin og vurdert BCS (Body Condition Score). Ved den årlige vaksinen vil du motta gode råd rundt andre forebyggende helsetiltak og ernæring til din katt.

Hva vaksinerer vi mot?

Kattepest (FPV)

Kattepest forårsakes av felint panleukopenivirus (FPV). Kattepest forekommer i Norge med årlige utbrudd lokalt og det er nødvendig å vaksinere så mange katter som mulig for å få en god populasjonsbeskyttelse. Det er en alvorlig sykdom som ikke sjeldent har døden til følge. Smitte skjer via avføring. Viruset kan overleve lenge i miljøet og det kan være infeksjonsdyktig etter flere år. Sykdomstilfeller kan dermed dukke opp i områder som har vært uten tilfeller på lenge.

 

Katteinfluensa (FHV og FCV)

Katteinfluensa er et samlebegrep for kattens øvre luftveissykdommer forårsaket av felint herpesvirus (FHV) eller felint calicivirus (FCV). Dette er meget smittsomme virus som finnes generelt i kattepopulasjonen. Selv om katteinfluensa sjeldent er dødelig er det en plagsom luftveissykdom som kan forårsake lidelse for katter som rammes.

 

Andre vaksiner gis ved spesielle behov og smittepress.

Når bør man vaksinere?

Dersom kattemor er regelmessig vaksinert vil kattungen ha beskyttelse via morsmelken de første leveukene.

Det anbefales å gi kattungen første vaksine ved ca 12 uker og ved 16 uker, ved høyt smittepress eller kattemor som ikke er vaksinert anbefales førstevaksine allerede fra 8 ukers alder. Grunnen til at man gir vaksine så hyppig på kattunger, er at de maternale antistoffene kattungen får fra moren kan motvirke vaksinen.

Det er bevist at kattunger helt opp til over 16 ukers alder fortsatt har antistoffer fra mor. Det er da en risiko for at antistoffene vil motvirke effekten av vaksinen. For å være sikker på at alle katter har god beskyttelse anbefales nå også vaksine ved 6 månderes alder som en del av grunnvaksineringen. Deretter anbefales årlig revaksinering for å opprettholde vaksineeffekten.  

Voksne katter som ikke er vaksinert tidligere, bør få to vaksiner med 3-4 ukers mellomrom som grunnvaksinering. Deretter vaksineres de årlig. 

 

Vi anbefaler også innekatter å komme til en årlig helsesjekk og i enkelte tilfeller også vaksine. Vi gjør en årlig vurdering av smitterisiko sammen med eier for å gi katten best mulig beskyttelse. 

 

For katter som skal reise utenlands gjelder egne vaksinasjoner, kontakt oss gjerne angående reise med katt.

 

Kilde: MSD Animal Health

bottom of page